Znalostní portál Chemsat

Prevence havárií

Prevence závažných havárií

Užitečným nástrojem k plnění požadavků vyplývajících ze zákona o prevenci závažných havárií je interaktivní nástroj pro zařazení podniku do skupiny dle SEVESO III včetně možnosti generování příslušných formulářů.