Znalostní portál Chemsat

O projektu

Znalostní portál Chemsat

Projekt, realizovaný v letech 2011 – 2013, byl spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Cílem projektu je poskytovat uživatelům informace a znalosti v oblasti legislativy týkající se nebezpečných chemických látek z hlediska jejich klasifikace, označování, balení, přepravy, požadavků na prevenci závažných havárií a tím přispět k ochraně zdraví a životního prostředí.

 

Struktura systému

Chemsat je vystavěn jako informační systém ve formě webové aplikace skládající se z veřejné a neveřejné části. Veřejná část (přístupná na adrese http://www.chemsat.cz/) slouží především jako informační a publikační platforma. Uživateli poskytuje základní informace o vlastnostech a možnostech informačního systému, aktuality a kontakty na tvůrce systému. Součástí veřejné části je i vstup do části neveřejné.

V neveřejné části systému je k dispozici referenční databáze nebezpečných látek, strukturované legislativní předpisy a metodiky, interaktivní šablony dokumentů a sada funkcí pro klasifikaci nebezpečných vlastností, řešení úloh přepravy nebezpečných věcí, úloh dle zákona o prevenci závažných havárií aj. Přístup do neveřejné části je uživatelům poskytován na komerřní bázi. Pro získání podrobnějších informací kontaktujte tvůrce systému na uvedených kontaktech.