Znalostní portál Chemsat

Dodatečná nebezpečnost

Třída dodatečné nebezpečnosti:

  • Nebezpečný pro ozonovou vrstvu